Psychiatrie

Al sinds 1989 heeft Vincent van Gogh een erkenning voor de opleiding tot psychiater. Het vak psychiatrie en dus ook de opleiding heeft in al die jaren een enorme ontwikkeling en modernisering doorgemaakt. Tijdens de laatste visitatie werd onze opleiding psychiatrie weer voor 5 jaar erkend tot en met november 2023. De opleiding voldoet hiermee aan de landelijke kwaliteitseisen van de KNMG en de NVvP.

De opleiding tot psychiater duurt 4.5 jaar en is opgebouwd uit een algemeen deel van 2,5 jaar en een aandachtsgebied van 2 jaar, waarbij de keuze bestaat uit Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Volwassenenpsychiatrie en Ouderenpsychiatrie. Er wordt gewerkt volgens het landelijk opleidingsplan HOOP (Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie 2.0). Het individuele opleidingsschema wordt in overleg vastgesteld, rekening houdend met vooropleiding en reeds opgedane kennis en competenties en persoonlijke voorkeuren. In principe is de opleiding fulltime, maar parttime is ook mogelijk.

Het algemene deel wordt binnen Vincent van Gogh gevolgd, waarbij je als AIOS een jaar ambulant en een jaar klinisch werkt. Denk hierbij aan stages in Venray of Venlo binnen een polikliniek voor angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, een FACT-team, een gesloten afdeling voor volwassenen/ouderen, een crisisafdeling of een verslavingsafdeling.

Binnen Vincent van Gogh wordt het aandachtsgebied volwassenpsychiatrie aangeboden. In dit deel van de opleiding is het mogelijk om afhankelijk van je interesses stages te doen binnen het instituut of een externe instelling, zoals een stage ziekenhuispsychiatrie bij het Rijnstate in Arnhem, een stage neurologie bij het CWZ in Nijmegen of een forensische stage. Tevens is het doen van een onderzoeksstage in binnen- of buitenland een optie.

Onderwijs in het kader van de opleiding vindt op dinsdagen plaats, zowel lokaal binnen het instituut als regionaal in Den Bosch samen met drie andere GGZ-instellingen, namelijk Reinier van Arkel groep, GGZ Breburg en GGZ Oost-Brabant. Bij deze instellingen kunnen ook keuzestages worden gevolgd of andere aandachtsgebieden zoals Kinder- en Jeugdpsychiatrie of Ouderenpsychiatrie. Het onderwijs, bestaande uit psychiatrie- en psychotherapieonderwijs, wordt verzorgd door opleiders, psychiaters en supervisoren, waarbij het landelijke onderwijsprogramma van NVvP wordt gevolgd. Binnen het lokale onderwijs bij Vincent van Gogh wordt veel aandacht besteed aan psychofarmacologie, somatiekonderwijs, klinische genetica en wetenschappelijk onderzoek. Ook is er wekelijks een intervisiebijeenkomst met AIOS uit verschillende niveaus van de opleiding.

Iedere arts-assistent werkzaam binnen Vincent van Gogh draait mee in de diensten. ANIOS en beginnende AIOS doen dienst op het terrein in Venray, waarbij je o.a. werkzaam bent voor de langdurige zorg en enkele opnameafdelingen. Ouderejaars AIOS stromen door naar de Venlo dienstgroep waarbij je naast afdelingstaken en ziekenhuisconsulten ook werkzaam bent voor de crisisdienst. Naast de gezamenlijke overdrachten vindt er tweewekelijks arts-assistentenoverleg plaats. Maandelijks is er tevens een overleg met de opleider Frank van der Heijden en plaatsvervangend opleider Joep Tuerlings.

De groep arts-assistenten typeert zichzelf als een hechte groep die niet alleen tijdens werktijd maar ook daarbuiten voor elkaar klaar staat. Naast samen werken en leren wordt er ook samen ontspannen op z'n tijd, bijvoorbeeld tijdens een etentje, bowlen of een weekend weg.

Gezamenlijk wordt gestreefd naar een veilig en transparant opleidingsklimaat. Goede werkbegeleiding en supervisie zijn gebaat bij openheid en veelvuldig onderling contact. Zeker in de eerste jaren van de opleiding staat het verwerven van kennis en de ontwikkeling van individuele competenties nog voorop. In het tweede deel gaat de AIOS ook zelf andere collegae zoals verpleegkundigen, ANIOS en coassistenten coachen. In een veilig werk- en leerklimaat proberen we dit proces zorgvuldig te begeleiden.

Capaciteit

Jaarlijks zijn er 4 nieuwe instroomplaatsen voor AIOS. De instroomdata zijn 1 april (2 plaatsen) en 1 oktober (2 plaatsen). Je bent van harte uitgenodigd te solliciteren of voor meer informatie contact op te nemen. Wij willen je graag opleiden tot een deskundige en bevlogen psychiater.

Meer informatie

Hopelijk hebben we je interesse gewekt! Bij verdere vragen kun je altijd terecht bij de opleider Jeroen (J.P.F.) Koning, de plaatsvervangend opleider of een van de voorzitters van de arts-assistenten.


Telefoon: (0478) 52 73 39
E-mail: hreijnen@vvgi.nl