Stage Physician Assistants (PA)

Vincent van Gogh heeft ook stageplaatsen beschikbaar voor Physician Assistants (PA; Hogeschool Anhem Nijmegen) voor de vakgebieden psychiatrie en ouderenzorg. PA's kunnen tijdens deze stages kennis maken met klinische en ambulante GGZ voorzieningen, verloop intake-procedure voor gegeneraliseerde Basis-ggz en tweede lijns specialistische GGZ. Men kan tijdens deze stage participeren in de zorg voor mensen met angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoonissen, alsmede met FACT-zorg voor mensen met bipolaire en psychotische stoonissen.

Meer informatie

Mevr. Desiree Verheijen
Tel.: (0478) 52 73 39
E-mail: hreijnen@vvgi.nl