A Leaning Jouney: een leer reis om met geheel andere ogen te leren kijken en werken

Gedurende een week worden de deelnemers geconfronteerd met een ander systeem van gezondheidszorgverlening in het buitenland, zowel wat betreft organisatie, financiering als inhoudelijke zorgbehandeling. Betrokken partijen hebben andere belangen en gaan daar anders mee om dan wij in Nederland gewend zijn. Om het beoogde leereffect te intensiveren, krijgen de deelnemers in het begin van de leer reis een opdracht waar zij gedurende de week in groepjes aan werken en waarover zij aan het einde van de week moeten rapporteren. Om die opdracht tot een goed einde te brengen worden zij ondergedompeld in het buitenlandse systeem en geconfronteerd met hun eigen leiderschapskwaliteiten. Het doel van deze reis is te leren omgaan met andere belangen, andere perspectieven, nieuwe samenwerkingsverbanden, en dat alles in een kort tijdsbestek. De deelnemers leren daardoor hun persoonlijk leiderschap met andere ogen te bekijken en doorgronden.

Meer informatie

Fieke van Casteren
Tel: 06-14872056
E-mail: fvancasteren@vvgi.nl