Klinische Psychologie

Vincent van Gogh heeft twee opleidingsplaatsen voor de opleiding tot het BIG-specialisme klinisch psycholoog, dat voortbouwt op de GZ-opleiding. De opleiding wordt vormgegeven in samenwerking met de RINO Zuid-Nederland te Eindhoven. Het specialisme omvat de volgende vier elementen: klinisch psychologische diagnostiek, klinisch psychologische behandeling (inclusief de psychotherapie), management van professionals, en wetenschappelijk onderzoek. Hoofdopleider is Prof. dr. G. Keijsers.

In overleg met de praktijkopleider drs. Maarten Kaarsemaker wordt een praktijkplan opgesteld. Het praktijkdeel van de opleiding omvat een periode van vier jaar, waarin de opleideling minimaal drie dagen per week werkzaam is binnen ons instituut. Daanaast is er een dag per week onderwijs in Eindhoven. Gedurende de opleidingsperiode wordt met uiteenlopende patiëntencategorieën gewerkt, zowel klinisch, deeltijd, als poliklinisch. Desgewenst maakt een forensisch psychiatrische stage deel uit van het opleidingsprogramma.
De KP-opleiding omvat tevens de psychotherapie-opleiding.

Capaciteit

Twee gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (GIOS KP)
Twee psychologen in opleiding tot psychotherapeut (PIOP)

Meer informatie

Prof. dr. Jos Egger
Tel.: (0478) 52 73 39
E-mail: hreijnen@vvgi.nl