Klinische Neuropsychologie

De klinisch neuropsycholoog heeft uitgebreide kennis van de relaties tussen hersenen en gedrag en kan deze kennis toepassen in de praktijk van de patiëntenzorg met betrekking tot diagnostiek en behandeling. Het deskundigheidsgebied betreft alle leeftijden. De klinisch neuropsycholoog is daanaast op hoog niveau geschoold in het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en beheerst management en onderwijsvaardigheden. In overleg met de praktijkopleider wordt een praktijkplan opgesteld. Het praktijkdeel van de opleiding omvat een periode van vier jaar, waarin de student vier dagen per week werkzaam is binnen ons instituut. De bijbehorende opleidingsbijeenkomsten zijn in Utrecht (Centrale RINO-groep).

De landelijke specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog is opgezet onder toezicht van de landelijke stichting Postacademische Opleidingen in de klinische Neuropsychologie (PAON), waarin onder meer vertegenwoordigd zijn: de sectie neuropsychologie van het NIP, de Nederlandse Vereniging van Neuropsychologen (NvN) en het Convent Hoogleraren Neuropsychologie. Het specialisme is in 2007 erkend door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog. Kort daana heeft de minister van volksgezondheid deze erkenning bekrachtigd in het Besluit specialisme klinische neuropsychologie d.d. 1 juni 2008. Hoofdopleider is prof. dr. Hanna Swaab, Rijksuniversiteit Leiden, plaatsvervangend hoofdopleider is prof. dr. Jos Egger, Radboud Universiteit Nijmegen.

Capaciteit

Drie gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (GIOS KNP)

Meer informatie

Prof. dr. Jos Egger
Tel.: (0478) 52 73 39
E-mail: hreijnen@vvgi.nl