Klinische geriatrie

Vincent van Gogh voor GGZ is erkend voor het verplichte stagejaar GGZ/ouderenpsychiatrie binnen de opleiding tot klinisch geriater. De AIOS klinische geriatrie neemt deel aan het lokale huisonderwijs psychiatrie met als speerpunten klinische patiënt demonstraties, psychofarmacologie en klinische genetica. In samenspraak met de opleider kan ook een module in het landelijk onderwijs psychiatrie worden gevolgd. AIOS klinische geriatrie kunnen deelnemen aan introductiebijeenkomsten gericht op beoordeling van suïcidaliteit, omgaan met mensen met persoonlijkheidsproblematiek en systeeminterventies. Op de stage-afdelingen wordt samengewerkt met 2 AIOS Psychiatrie. Vincent van Gogh heeft ruime wetenschappelijke kennis en ervaring en biedt de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Capaciteit

Jaarlijks zijn er 1-2 nieuwe instroomplaatsen voor AIOS.

Meer informatie

dr. F.M.M.A. (Frank) van der Heijden, psychiater en opleider
dr. K.M.T. Dermout, klinisch geriater
Tel.: (0478) 52 73 39
E-mail: hreijnen@vvgi.nl