logo

Training en Cursus

Het training en cursus aanbod laat een diversiteit aan werkvormen zien. Het biedt elke deelnemer een aanbod dat aansluit op zijn of haar leerstijl. Trainingen worden zoveel mogelijk op basis van vier invalshoeken benaderd en ontwikkeld, om het studieresultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn.

We onderscheiden:

  1. De theoretische kennislijn: het uitbreiden van de basiskennis.
  2. De ervaringslijn: ervaren van verschillen in de praktijk en de eigen ervaringen betekenis geven.
  3. De onderzoekslijn: de inzichten vertalen naar de praktijk door te werken in kleine groepjes aan concrete opdrachten, in samenwerking met mentoren.
  4. De conditielijn: werken aan de balans op het gebied van het mentale, psychologische en fysieke welbevinden.

Het training en cursus aanbod beperkt zich niet alleen tot het ‘vakinhoudelijk' GGZ kennisdomein en de GGZ praktijk. Met de laagdrempelige instaptrainingen voor bijvoorbeeld management, office en persoonlijke ontwikkeling van GoodHabitz, kunnen deelnemers zowel hun basiskennis uitbreiden alsook aan hun persoonlijke ontwikkeling werken. Het Vincent van Gogh leer- & kennisweb voedt hiermee de basis: een leven lang leren, jezelf blijven ontwikkelen en voortdurend werken aan ‘herstel'.

Bekijk ons aanbod