Foundation of Management voor de GGZ (FMA GGZ)

Vincent van Gogh heeft in samenwerking met de Business Universiteit Nyenrode (BU Nyenrode) de Foundation of Management voor de GGZ (FMA GGZ) ontwikkeld, specifiek voor de zorg. Goede zorg betekent goed managen. De transitie van ziekenzorg naar gezond gedrag in de GGZ vraagt persoonlijk leiderschap van medisch professionals, agogisch geschoolde professionals en andere beroepsprofessionals zoals verpleegkundig specialisten.

Het FMA GGZ bestaat uit een aantal theoretische basismodules van het modulaire FMA-programma Nyenrode waardoor bij een extra inspanning 2 vrijstellingen te verkrijgen zijn voor de modulaire MBA van Nyenrode. Deze vormen de basis voor de praktijkgerichte modules die vanuit de Campus in Venray worden georganiseerd. Een leaning jouney completeert het geheel om de praktijk van de zorgsector te leren begrijpen en andere perspectieven te ontdekken. De (intervisie)sessies worden begeleid door docenten en praktijkdocenten die hierin vakinhoudelijk en didactisch zijn gekwalificeerd.

Juist door je ook vanuit andere sectoren kennis te laten maken met hoe het daar werkt, vergroot je je inzicht in hoe systemen op elkaar inwerken en ontstaat een breed onderzoeksgebied. Aan het eind van het programma worden de scripties, op basis van de ingebrachte businesscases, getoetst. In groepjes van 3 of 4 deelnemers werk je samen aan individuele leervragen die gekoppeld zijn aan je eigen praktijk.

De FMA GGZ wordt geleid door een programmaraad waarin zowel bestuurders als vertegenwoordigers van de betrokken werkvelden zitting hebben.

Voor wie?

Een programma voor leidinggevenden, medisch professionals, psychologen, klinisch psychologen/klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten en high potentials, werkzaam in de keten van gezondheid, welzijn en betrokken overheden.

Eindtermen:

Na afloop van het programma ben je (beter) in staat:

 • met een gedegen visie en (bedrijfskundige) kennis mee te praten over GGZ-specifieke problemen op bestuursniveau;
 • om te gaan met complexiteit en dynamiek van besturen en daarvoor in het eigen gebied focus aan te brengen;
 • binnen en buiten de eigen keten samen te werken;
 • verschillende, soms tegengestelde, belangen te overbruggen en (organisatie)gedrag effectief te beïnvloeden;
 • bedrijfsprocessen en ketens te optimaliseren;
 • financiële prestaties en risico's te beheersen;
 • te genieten van persoonlijke groei en het vermogen tot zelfreflectie en steviger leiderschap.

Vrijstellingen/accreditatie:

De FMA GGZ biedt:

 • deelnemers, bij een extra inspanning, 2 vrijstellingen voor de modulaire MBA van Nyenrode;
 • klinisch psychologen (KP) en de klinisch neuro- psychologen (KNP) 50 accreditatiepunten voor hun beroepsregistratie (FGzPt).
 • medisch specialisten 40 accreditatiepunten voor hun beroepsregistratie (KNMG-GAIA) (ABAN).
 • verpleegkundig specialisten 50 accreditatiepunten voor hun beroepsregistratie (VSR).

Resultaat voor de deelnemende organisaties:

Een scriptie als eindresultaat van de beproefde Businesscase op basis van het Maatschappelijk Businessmodel.

Intake:

Deelname vindt plaats op aanbeveling van een bestuurder van de zorgpartners. Alle deelnemers sturen hun CV met een motivatiebrief (afgestemd met hun leidinggevende en de HR manager) naar hun bestuurder. Op basis van de vooraanmelding wordt een vervolggesprek ingepland.

Meer informatie

Theo vd Schepop
Programmamanager Nyenrode
Tel.: 06-46 88 77 54
E-mail: t.vdschepop@nyenrode.nl

Fieke van Casteren
Programmamanager Vincent van Gogh
Tel: +31 6 148720 56
E-mail: fvancasteren@vvgi.nl