COSCHAPPEN

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid is met jaarlijks gemiddeld 7.000 patiënten in behandeling de grootste aanbieder van gespecialiseerde GGZ voor jongeren, volwassenen en ouderen in Noord- en Midden- Limburg.
Wij behandelen en begeleiden mensen met ernstige of complexe psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen en werken graag samen met de cliënt en familie/naasten aan herstel en maximale deelname aan de samenleving.

Er werken ongeveer 1300 enthousiaste medewerkers samen met de cliënt aan groei en herstel. Daarnaast zijn we een uitdagende broedplaats van innovatieve ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van opleiding, (wetenschappelijk) onderzoek en preventie.

Visie een ambitie

Vincent van Gogh vernieuwt ‘gewoon anders’. Samen werken voor de beste ggz. Herstel is haalbaar, dat is ons uitgangspunt. Herstel heeft binnen de ggz vaak een andere betekenis dan het begrip genezing zoals we dit kennen. Herstel gaat ook over (leren) leven met een psychische kwetsbaarheid waarbij vooral de mogelijkheden van ieder mens centraal staan.

Voor meer of andere informatie, bezoek onze website www.vvgi.nl

Start van je coschap

Wij verwachten jou op de afgesproken tijd bij het Dienstencentrum van onze hoofdlocatie in Venray. Hier wordt je welkom geheten en volgt een korte introductie over de ggz en Vincent van Gogh in het bijzonder.

Het Dienstencentrum is gelegen op locatie Servaashof, ingang tegenover de bushalte ‘Vincent van Gogh' aan de Stationsweg. De entree is achter de kapel onder de veranda. Deze praktische informatie ontvang je overigens ook tijdig via email.

Contact coschappen

Onderwijssecretariaat, Mw H (Henriette) Reijnen, secretaresse.
0478-527 339 / hreijnen@vvgi.nl

Opleiders/coördinatoren coassistenten
Mw. drs. JG (Judith) Alders, ouderenpsychiater
Mw. drs. H. (Hanneke) van de Berkmortel, psychiater
*Beiden zijn bereikbaar via het onderwijssecretariaat.

Algemene contactgegevens

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid
Stationsweg 46
5803 AC Venray
0478-527 527 (centrale receptie)
www.vvgi.nl