Master in Advanced Nurse Practitioner (Verpleegkundig specialist)

Vincent van Gogh heeft zes opleidingsplaatsen voor de opleiding tot het BIG-specialisme Verpleegkundig specialist, dat voortbouwt op de HBO-verpleegkunde. De opleiding wordt vormgegeven in samenwerking met de Hoge School Utrecht. Hoofdopleider is mevrouw drs. Riet van Dommelen, praktijkopleider is mevrouw Désirée Verheijen M-ANP.

De 2-jarige opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP) is een officieel erkende opleiding tot verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die op basis van een door de NVAO-geaccrediteerde masteropleiding en ervaring op het niveau van expert wordt ingezet.

Het studieprogramma is opgebouwd rond het principe van action leaning: leren in en van de praktijk. In de praktijkomgeving geven mentor/praktijkopleider en student dit concreet vorm volgens het cognitive apprenticeship- of meester-gezel-model. Voor de rolverwerving als verpleegkundig specialist ontwikkelt de student competenties op het gebied van persoonlijke effectiviteit.

In het eerste jaar van de opleiding werkt de student vooral aan kritisch-analytische competenties en klinische competenties (lichamelijk en psychiatrisch onderzoek en diagnostiek, farmacotherapie en klinisch redeneren). In het tweede jaar staat het ontwerpgericht onderzoek centraal, waarin een kwaliteitsproject voor de eigen zorgpraktijk wordt ontwikkeld. Het onderwerp van dit afstudeerproject wordt in overleg met de praktijk bepaald. Tijdens de duale opleiding maakt de student samen met de mentor/praktijkopleider een eigen persoonlijk leerplan, gebaseerd op het praktijkopleidingsplan.

Je maakt een keuze voor één van de volgende vijf specialismen: preventieve zorg, acute zorg, chronische zorg, intensieve zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Eindtermen:

  • Je bent een geregistreerde verpleegkundig specialist en hebt een zelfstandige behandelrelatie met patiënten
  • Je kan op methodische wijze verrichtingen uitvoeren volgens protocollen, procedures en richtlijnen
  • Je kunt onderzoek uitvoeren en verspreidt je kennis in de organisatie, maar ook via symposia, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten rond specifieke ziektebeelden
  • Je coördineert zorgprogramma's, informeert patiënten en adviseert met betrekking tot aandoening of ziekte, het verloop, de behandeling en gevolgen
  • Je kunt vanuit een academisch (probleemoplossend en analytisch) denkkader werken en kunt domein specifieke kennis hanteren op een hoog niveau, waardoor je kwaliteit van zorg weet te waarborgen.

Meer informatie

Mevr. Désirée Verheijen
Tel.: (0478) 52 73 39
E-mail: hreijnen@vvgi.nl