Master in Addiction Medicine (Verslavingsarts KNMG)

De verslavingsarts diagnosticeert en behandelt pati├źnten die geestelijke en of lichamelijke stoonissen vertonen door verslaving of ten gevolge van middelengebruik. De verslavingsarts is verantwoordelijk voor doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, dossiervorming en controle op dossiers. De somatische (lichamelijke) en psychiatrische diagnostiek en behandeling zijn de belangrijkste taken van de verslavingsarts.

De verslavingsgeneeskunde is een relatief jonge tak in de geneeskunde. De verslavingsarts moet beschikken over verschillende competenties in de geneeskunde. De verslaafden hebben vaak een complexe problematiek op medisch, psychologisch en sociaal gebied. Samenvattend omvat de verslavingsgeneeskunde de sociaal-medische diagnostiek, behandeling en preventie van verslavingsziekten en aandoeningen die samenhangen met het gebruik van psychoactieve middelen.

De postdoctorale opleiding Master in Addiction Medicine tot verslavingsarts KNMG is een zeer intensieve 2 jarige opleiding. De MiAM i.o. leert op basis van theorie-onderwijs en praktijkstages de competenties met betrekking tot de kennis, vaardigheden en attitude van een verslavingsarts KNMG te beheersen.

Meer informatie

Mevr. drs. Tamara Schoof-Beelen
Tel.: (0478) 52 73 39
E-mail: hreijnen@vvgi.nl