logo

Missie & Visie

Het is onze missie om iedereen met een psychische en/of psychiatrische hulpvraag maximaal te laten functioneren in de samenleving. Onze visie op herstel vormt de basis voor innovatie in de zorg en het investeren in zorgmedewerkers. Hen toerusten voor de nabije toekomst. Het opleidings- en scholingsaanbod van het Vincent van Gogh leer- & kennisweb biedt voor elk wat wils een afgestemd trainings- en cursusaanbod. Het stimuleert deelnemers nèt dat stapje meer te zetten om een mooi resultaat te bereiken. Eigentijdse werkvormen combineren het leren op de werkplek of online, met het groepsleren in interactieve groepen met deskundige begeleiding.

Met instaptrainingen op persoonlijke ontwikkeling, social skills of gebruik van social media.

Het opleidingsprogramma tot medisch of psychologisch specialist, arts, gedragswetenschapper of verpleegkundig specialist maakt Vincent van Gogh tot een van de meest toonaangevende en grensverleggende opleidingsinstituten in de GGZ.

Onze hooggekwalificeerde opleiders, begeleiders en mentoren staan voor je klaar en kunnen je adviseren bij je opleidingsvragen. Maak kennis en of neem direct contact op.

Kwaliteit training en cursus

Vincent van Gogh – het instituut achter het Vincent van Gogh leer- & kennisweb – voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen en is ingeschreven bij het kwaliteitsregister CRKBO.

De trainingen van de GGZ Ecademy voldoen aan de voorwaarden van de gebruikersgroep bestaande uit de participerende GGZ instellingen. Indien er accreditatiepunten te behalen zijn is dit apart vermeld.

Contractvormen

Het Vincent van Gogh leer-& kennisweb biedt trainingen en cursus aan: ‘in company', maatwerk of met een open inschrijving.

De open inschrijving staat open voor een ieder met een geldig account. Toegang tot de ‘online' trainingen of het reserveren van een training of cursus is dan direct mogelijk.

Bedrijven en instellingen met belangstelling voor ‘in company' trajecten of een op hun leerbehoefte afgestemd maatwerktraject kunnen direct terecht bij de coördinator van de trainingen.

Algemene voorwaarden

Van de reservering van de training of cursus ontvang je een ontvangstbevestiging met daarin alle benodigde informatie over de training of cursus. Annuleren kan alleen schriftelijk (per mail) bij het secretariaat van de Vincent van Gogh leer- & en kennisweb. De datum van ontvangst van het verzoek tot annuleren telt als datum van annuleren.

Bij annulering tussen de twee en vier weken voor de datum van de eerste bijeenkomst wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus, of bij voortijdig stoppen met de cursus, wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

Vervanging van een deelnemer kan tót de eerste dag van de training of cursus op basis van een schriftelijke aanmelding. Aan vervanging zijn, behalve de deelnamekosten van de vervangen deelnemer, geen extra kosten verbonden. Bij onvoldoende aanmeldingen of indien door overmacht de training of cursus geen doorgang kan vinden, vervallen de deelnamekosten.